Cuprins
Introducerea autorului
Prefixe
Sufixe

Categorii de semnificaţii

Capcane
Familii de cuvinte

 

 

   

Observații despre categorii (grupe) de semnificaţii


Forme gramaticale, în particular: substantive, adjective substantivate, adjective şi adverbe. Adjectivele substantivate  sunt cele care s-au născut ca adjective, dar au devenit (şi) substantive (călător, pasager, cumpărător, bolnav, pieton, student, profesor, preşedinte, instalator, sportiv, zidar, diplomat, contribuabil, paznic, cântăreţ etc.)

La substantive: persoane, obiecte concrete şi abstracte- (lucruri şi concepte)

Se constată că există sufixe predilecte (preferate), diferite pe forme gramaticale. La sufixele preferate există numeroase excepţii – aceleaşi categorii de semnificaţii, dar diverse alte sufixe. 

Au fost specificate antonimele, în ambele sensuri, deoarece există, între altele, variantele:

-- perechea de antonime se realizează printr-o pereche simetrică prefix / sufix¸ ataşate la o aceeaşi rădăcină: închide / deschide

-- perechea de antonime este structural asimetrică (un termen, de bază, fără prefix, antonimul – cu prefix) : creşte, descreşte

-- perechea de antonime se realizează cu cuvinte având rădăcini diferite: pleca, veni

-- perechea de antonime este semantic asimetrică (prin dubla inversare de sens nu se revine exact la termenul iniţial): incrimina /  descrimina, putând fi necesar, de exemplu, un dublu prefix: incrimina / dezincrimina; inculpa este un termen utilizat numai în justiţie, în timp ce disculpa are o sferă mai largă de utilizare

- negarea formală nu schimbă sensul: continuu, incontinuu

-- antinomii similare, dar cu nuanţe de semnificaţii neidentice, reflectate  la nivel de sufix, se realizează cu ajutorul unor prefixe diferite: interminabil, neterminat

--  mulţi termeni nu au  antonim la nivel de cuvânt, ci numai la nivel de sintagmă sau  perifrază (care nu formează obiectul prezentului ghid), deci,  antonimele nespecificate nu au fost omise, ci nu există (ca monocuvânt). 

1. aliment, aliniament, antrenament, apartament, armament, bombardament, constituent,  ecartament, echipament v. echipaj  la -j, element, eşapament, expedient, experiment, ingredient, intendent, medicament, moment, monument, pansament, patent, petent, postament. pretendent, regulament, reviriment, repetent, sentiment, solvent, stimulent, terasament, testament, tratament; acelaşi sufix –ent, dar adj. sau substantivat: client, dement, elocvent, imanent, influent, permanent, perseverent, pertinent, similar cu -ant adj. din verb: deranjant, iritant, liant, penetrant, percutant, perdant / câştigător, picant, plastifiant, tentant, trenant, terifiant

2. aberant, absorbant, absolvent, adolescent, aderent, afluent, aliment, aliniament, amplasament, anesteziant, antrenament, aparent, apartament, ardent, armament, ascendent (reper în studiile zodiacale), ascendent / des…, bombardament, calmant, captivant, client, combatant, comerciant, conciliant,  concludent, conservant, consistent, constituent, contingent, convergent  / divergent, decent / in…, deformant, dement, deranjant, dezolant, diriginte, ecartament, echipament v. echipaj  la -j, edulcorant, eficient, element, elocvent,, eminent ~ iminent, eşapament, evident,, expectorant, expedient, experiment, imanent, indolent, influent, ingredient, insolent, intendent, interesant, iritant, itinerant, izolant, latent, liant, medicament, moment, monument, onorant / dez..., ornament, pansament, patent, penetrant, percutant, perdant / câştigător, permanent, perseverent, pertinent, petent, picant, plasament, plastifiant, postament, potent / im…, proiectant, pretendent, regulament, repetent, resentiment, reviriment, rezistent / ne…, sentiment, solvent, stimulent, student, tentant, terasament, terifiant, testament, traficant, transcendent, transparent, tranşant, tratament, trenant, vacant 

3. aliment, aliniament, amplasament, antrenament, apartament, armament, bombardament, câştigător / perdant, client, colorant / de..., conservant, constituent, dement, ecartament, echipament v. echipaj , element, eşapament, evident, existent, expedient, experiment, ingredient, intendent, liant, medicament, moment, monument, plasament, plastifiant, pansament, patent, petent, postament. pretendent, regulament, repetent, resentiment,  reviriment, sentiment, solvent, stimulent, terasament, testament, tratament; acelaşi sufix –ent, dar adj. sau substantivat: similar cu -ant adj. din verb: iritant, tentant, trenant, terifiant au rămas numai adjective: deranjant, elocvent, imanent, iminent,  influent, penetrant,  permanent, perseverent, pertinent, picant, prudent,  consistent, dependent / in...

 

Urmează: Prefixe, sufixe: posibile capcane

Înapoi: Sufixe de uz larg / de uz special


 

Ultima actualizare: 16 aprilie 2012

 

email: contact (arond) marioduma.ro 
 
Licenta ©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca