Cuprins
Introducerea autorului
Prefixe
Sufixe

Categorii de semnificaţii

Capcane
Familii de cuvinte

 

 

   

Familii (“ciorchini”, clustere) de cuvinte

Mulţimi de cuvinte compuse dintr-o rădăcină, definitorie pentru ciorchinele respectiv, şi orice afixe şi orice eventuale alte rădăcini.                                                         

act, acţ: activ, activa, activitate, activist, dezactiva, reactiv, reactiva, reactor, reacţie, reacţionar

cep, cept: conceptual, concepţional, concepţie, decepţie, percepe, perceptibil,  percepţie, recepţie, recepta, recepţiona, receptiv, susceptibil

ces: abces, acces, accesibil, accesibilitate, cesiune, concesie, concesiune, deces, proces,  procesiune, recesiune, secesiune, succes, succesiune 

cit, lect: cita, citat, citi, citire, citit, cititor, lectura, lectură, lecturare, lector

dice, zice, dic, zic: contradicţie, contrazice, dezice, dicţie, dicţiune, interdicţie,  interzice, predica, predicat, predică, predicţie, prezice, prezicere 

dict: dicta, dictafon (vechi), dictare, dictat, dictator, dictatură, dicton, dicţie, dicţiune, edict, predicţie

duc: aduce, deduce, duce, deductibil, ductil, induce, reduce, seduce, traduce,

firm: afirma, afirmaţie, afirmare,  confirma,  firman, firmă, infirm, infirmier, infirmerie

formconforma, deforma, deformant,  deformare, deformat, deformaţie, diform, filiform, forma, formal, formalism, formalitate, formaliza, formalizat, formare, format, formata, formatare, formatat, formator, formaţie, formă, performant, performanță,  reforma, reformare, reformat, reformator, reformă, transforma, transformare, transformat, transformator , de asemenea, tot ceea decurge din informa, devenit rădăcină distinctă: contrainformaţii, dezinforma, informa, informare, informat, informatic, informativ, informator,  informaţie, informaţional 

fract: fractura, fractură, efracţie, fracţie, fracţiune, infractor, fracţionar, infracţiune, infracţional, refractar, refracţie

gres: agresa, agresiune, agresivitate, congres, digresiune, progres, progresa, progresie, regres, regresa, regresie; pot prezenta interes şi: agrega, agregare, congregaţie, dezagrega, dezagregare, gregar

grij: grijă, îngiji, îngrijire, îngrijitor, îngrijorare

leg: alegaţie, delega, alege, alegere, delegaţie, lega, legal, legatar, legate, legătură, legaţie, lege, legifera, legislatură, legislaţie, legislativ, legitim 

loc: aloca, alocare, alocaţie, de neînlocuit, deloc,  dislocare, disloca, înlocui, înlocuire, înlocuitor, loc, local, localiza, locatar, locativ, locator, locație, locomobilă, locomotivă, locotenent, locţiitor, locui, locuibil, locuinţă, locuitor, pe alocuri, radiolocaţie

numi: anumit, denumi, numi, numire, numitor, renumit, susnumit: sunt de luat în considerare şi  cuvinte formate din rădăcinile nume şi nim: nume, sinonim, nim, omonim, antonim, pseudonim, numeric, numeros, deşi ultimele două derivă semantic din rădăcina număr

plasa: plasa, deplasare, amplasare, deplasament, deplasat (fig.), plasament, pot fi luate în considerare şi: piaţă (pr., fig.)

port: aeroport, aport, comporta, comportament, comportare, deporta, deportare, deportat,  export, exporta, exportare, exportat, exportator, import, importa, importat,  important, importanţă,  importare, importator,  port, portabil, portant, portar, raport, raporta, raportor, raportare, reexporta, reexportat, report, reportaj, reporter, reportare, suport, suporta, suportabil, insuportabil,  transport, transporta, transportabil, netransportabil, transportat:  pot fi luate în considerare şi: purta, purtare,  purtat, purtător 

pres: compresă, compresie, contrapresiune, depresie, depresiune, depresurizare, expresie, expresiv, expresivitate, impresie, impresionant, impresionat, impresionabil, impresiune,  presa, presat, presă, presiune, presurizat, presurizare, depresuriza

prim: comprima, comprimat, exprima, exprimat, deprima, deprimat, imprima, imprimat   

pune: apune, compune, contrapune, depune, depunere,  dispune, impune, impunere, indispune, opune, presupune, propune, propunere, pune, punere, repune, spune, supune, supunere, transpune, transpunere; pot fi luate în considerare şi: apus, dispus, predispus, opus, presupus, pus, spus, supus; similar, rădăcina poz- (v.) compoziţie, depozit, depoziţie, dispoziţie, opoziţie, predispoziţie,  poziţie, prepoziţie, propoziţie, supoziţie, transpoziţie

puls: impuls, impulsiv, impulsionare, impulsivitate, puls, pulsaţie, propulsie, repulsie, turbopropulsor

scri: circumscripţie, circumscrie, descrie, descriere, descris,  înscrie,  inscripţie, .înscris,  inscripţiona, inscripţionare, manuscris, prescrie, prescriere, prescripţie, proscrie, proscris, rescrie, scrie, scriere, scriptură, scris, scriitor, scriitură, subscrie, subscriere, subscripţie, subscris, transcrie

spir: aspira, conspira, expira, respira, transpira

stitui: constitui, destitui, institui, reconstitui, restitui  

tens: detensiona, energointensiv, extensiv / intensiv, extensor, hiper- / hipotensiv,  intens, intensifica,  intensitate, tensiometru, tensionat, tensiune

trage, tracta: contract, contractant, contractor, contracţie, contractual,  detractor, distrage, retracta, retrage, retragere,  sustrage, tract, tracta, tractor, tractorist,  tracţiune, trage, tragere, trăgător

ţine: aţine, conţine, conţinut, deţine, deţinător, deţinut, reţine, reţinere, reținut, susţine, susţinere, susţinător, susţinut, ţine, ţinere, ţinut; pot fi luate în considerare şi:atenţie, atenţionare, detenţie, retenţie, sustenabil, sustenabilitate

veni  conveni, convenire, contraveni, deveni, devenire, neavenit, parveni, parvenire, parvenit, preveni, prevenit, reveni, venire, venit; pot fi luate în considerare şi: convenţie, convenţional,  contravenţie, contravenţional, invenţie, preventiv, subvenționa, subvenţionat, subvenţie

verg converge, convergenţă, divergenţă, convergent / divergent

vers advers, adversar, avers, aversă, aversiune, convergent, convergenţă, conversa, conversaţie, conversaţional, conversie, convertibil, convertibilitate, convertizor, convertor, divergent, divergenţă, diversiune, invers, inversare, inversiune, pervers, perversitate, perversiune, revers, reversibil, reversibilitate, subversiv, transversal, traversa, traversă, univers, universal, universalitate, universitate, vers, versatil, versatilitate, versifica, versificare, versiune, verso

                                                                     

Înapoi: Prefixe, sufixe: posibile capcane


 

Ultima actualizare: 16 aprilie 2012

 

email: contact (arond) marioduma.ro 
 
Licenta ©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca